Vídeos do XVII Simposio O Libro e a Lectura: Editar en linguas minorizadas, organizado pola Asociación Galega de Editoras (II)

Simposio O libro e a lectura: “Editar en linguas minorizadas”

Desde a Asociación Galega de Editoras:

O Galeusca de Editoras demanda máis investimentos públicos para o sector e a implicación de industria e comercio

Desde a Asociación Galega de Editoras:
“Galicia acolleu o encontro Galeusca de editoras, no que participaron 25 empresas editoriais pertencentes ás asociacións de Galicia, País Vasco, Cataluña e Valencia. Estes encontros, celebrados na Fundación Seoane da Coruña durante os días 13 a 15 de xuño, consolídanse despois de 16 edicións bianuais de reunións e debates conxuntos.
Organizado pola Asociación Galega de Editoras en colaboración coa Asociación de Editores en Lingua Vasca (Euskal Editoreen Elkartea), a Associació d´Editors en Llengua Catalana e a Associació d’Editors del País Valencià, o Galeusca 2018 demanda ás respectivas administracións implementar e cumprir cos plans integrais de fomento da lectura acordados co sector. Para as editoras e os editores que formaron parte deste encontro é fundamental a discriminación positiva de investimentos estatais con respecto ás linguas do territorio Galeusca.
De igual xeito, as/os representantes editoriais presentes na cita apelan a corrixir as desigualdades de xénero que aínda existen no sector e manifestan a preocupación polos ataques cometidos á liberdade de expresión.
Na súa benvida ás editoras presentes, o presidente da AGE, Xosé Ballesteros, manifestou que “nós, editoras e editores en linguas minorizadas, non desprezamos ningunha lingua, nin dentro das fronteiras do Estado español, nin fóra del. Porque desexamos enriquecer a lingua na que falamos, pero tamén as linguas coas que convivimos, establecer pontes, superar barreiras e fronteiras”.

CONCLUSIÓNS GALEUSCA DE EDITORAS 2018
– Manifestamos a vontade de ampliar e consolidar liñas transversais de colaboración en defensa das linguas nacionais.
– Consideramos que o apoio á cultura non é unha subvención senón un investimento.
– Esiximos, como industrias editoriais, un significativo incremento de investimentos públicos para o sector do libro, coa necesaria implicación dos departamentos de Cultura, Industria e Comercio.
– Constatamos a necesidade de que os respectivos gobernos nacionais se coordinen para establecer políticas conxuntas na defensa das respectivas linguas.
– Demandamos a discriminación positiva de investimentos estatais con respecto ás linguas do territorio Galeusca, garantes da diversidade lingüística.
– Reiterámonos na necesidade da implementación e cumprimento de plans de lectura acordados co sector, con suficiente dotación económica para levalos a cabo.
– Apostamos pola internacionalización das obras dos nosos creadores como mellores embaixadores da nosa literatura.
– Destacamos o traballo e a responsabilidade das mulleres no sector editorial e apelamos a corrixir as desigualdades de xénero que aínda existen.
– Manifestamos a nosa preocupación ante os ataques cometidos por parte dos poderes do Estado contra a liberdade de expresión.

Estas conclusións seranlles trasladadas aos respectivos gobernos nacionais e estatal.”

A Coruña: Encontro Galeusca de Editoras 2018

Conclusións do encontro Galeusca editores, do 13 xuño de 2014

Os editores en lingua catalana, galega e euskera reuníronse en Igeldo os dias 11, 12 e 13 de Xuño nos encontros GALEUSCA de editores, organizados pola Euskal Editoreen Elkartea, en colaboración coa Associació d’Editors en Llengua Catalana, a Associació d’Editors del Pais Valencià e á Asociación Galega de Editores. Os editores en Galeusca, que aglutinan a 185 empresas editoras, cuxa producción anual se achega aos once mil títulos nas tres linguas, chegaron durante as xornadas ás seguintes conclusións:

1. Estamos preocupados pola evolución descendente do mercado e reivindicamos a nosa aportación ao sostemento da diversidade cultural fronte ás tendencias uniformizadoras do goberno do Estado español.
2. Nese senso, reclamamos unha colaboración máis decidida das Administracións públicas. A experiencia está a demostrarnos que son posibles incrementos dos orzamentos públicos compartindo riscos co sector editorial.
3. A edición dixital require dun novo marco legal e unha concienciación social que permitan a xerazón dun modelo de negocio sostible.
4. Compartimos que os diferentes modelos de préstamo dixital que se están a pór en marcha marcha por parte das redes de bibliotecas públicas deben ser acordados co noso sector e avaliados períodicamente. Tamén consideramos que os recursos públicos deben destinarse principalmente á adquisición de contidos.
5. Consideramos que non hai cultura sen tradución. Constatamos que existe un déficit na incorporación da literatura universal ás nosas linguas. A publicación de traducións require dun apoio decidido das Administracións, co fin de poder ser editadas en condicións de igualdade competitiva.
6. O estímulo da lectura debe ser a orixe e principal esforzo dos poderes públicos, fomento que debe centrarse na creación de hábito lector a partir da escola, e no apoio ao sector editorial e libreiro.
7. É imprescindible a implicación de todos os sectores que interveñen na cadea de valor do libro, no diálogo coas Administracións públicas para conseguir políticas culturais eficientes. Constatamos e lamentamos que, nalgúns territorios, as políticas lingüísticas afectan negativamente á edición na lingua propia, e esiximos que iso sexa corrixido.

Francisco Castro, da Asociación Galega de Editores; Izaskun Arretxe, da Asociación de Editores en Lingua Catalana; e Jexuxmari Mujika, da Asociación de Editores en Lingua vasca.