Novo rexistro dixital para protexer a propiedade intelectual de autores/as e editores/as en CEDRO

Desde CEDRO (Centro Español de Dereitos Reprográficos):
“CEDRO vén de lanzar un innovador rexistro de certificación dixital de obras para protexer a propiedade intelectual de autoras/es e editoras/es socias/os.
Este servizo, baseado na xeración de pegadas dixitais do contido dixital indexado, pode usarse para xestionar os seus dereitos nos procesos previos á administración, nas negociacións coas plataformas tecnolóxicas e en calquera controversia relativa á propiedade intelectual. O rexistro integrarase nas páxinas web das asociacións de autoras/es e editoras/es que o soliciten.
Segundo Jorge Corrales, conselleiro delegado de CEDRO, “autoras/es e editoras/es poden rexistrar todo tipo de obras textuais, como libros, artigos, teses, guións ou obras de teatro, aínda que non sexan divulgadas”.
Este servizo, accesíbel desde a área de privada de socias/os de CEDRO, ofrece aos autoras/es e editoras/es tres funcionalidades: rexistro, certificación e verificación das súas obras.
Segundo explica o CEO de CEDRO, “este rexistro é un sistema innovador que funciona xerando pegadas dixitais das obras indexadas. En ningún caso, a entidade garda copias dos ficheiros das obras ”.
Cada obra rexistrada ten un certificado dixital que, como indica Corrales, “é unha proba de confianza de que existe unha obra nun momento determinado, o que é moi útil para autoras/es e editoras/es”. E engade que “este certificado é unha ferramenta que se pode empregar para o desenvolvemento de procedementos administrativos, como solicitar a compatibilidade da pensión de xubilación cos dereitos de autoría; en situacións controvertidas sobre propiedade intelectual; ou en negociacións con plataformas tecnolóxicas, unha vez que a directiva sobre dereitos de autoría no mercado único dixital se incorpore á lexislación estatal”.
Con este rexistro, autoras/es e editoras/es tamén poderán verificar tanto a validez do seu certificado como a posible coincidencia coas pegadas doutras obras indexadas neste rexistro, o que permitirá identificar, por exemplo, citas e referencias, un servizo moi útil para profesorado universitario.
Jorge Corrales conclúe que “este rexistro é un servizo máis que ofrecen ás súas socias e socios para proporcionarlles as ferramentas necesarias que lles garantan un ecosistema dixital seguro para os seus dereitos”.”