Compostela: actividades do 15 de xuño na SELIC 2023

Ribeira: presentación da tradución do Código de Hammurabi e outras compilacións legais de procedencia babilónica