Ribeira: presentación da versión galega de Un coup de dés, de Stéphane Mallarmé, traducida por Eme Cartea

Ribeira: presentación de Unha historia da arte galega, de Xosé Carlos López Bernárdez

Ribeira: presentación da tradución do Código de Hammurabi e outras compilacións legais de procedencia babilónica