Laura Calvo gaña a III Edición do Premio de investigación e ensaio sobre arte contemporánea do CGAC

Desde a Xunta de Galicia:
“O secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, entregou no Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) o Premio de Investigación e Ensaio sobre a arte cuxo obxectivo é, a través dun premio único de 3.000 euros, promover o coñecemento e o acceso do público á arte contemporánea nas súas diversas manifestacións, así como favorecer a comunicación social das artes plásticas.
Nesta terceira edición o premio impulsado pola Xunta de Galicia recaeu sobre Laura Calvo, graduada en Historia da Arte, pola obra orixinal Memoria do Azul, un texto no que a autora traza un itinerario polos diversos ámbitos da creación contemporánea a través do uso da cor azul como monocromo que establece simbolismos e sinestesias. Deste xeito, Laura Calvo súmase ao artista Rosendo Cid, gañador do I Premio CGAC e a María Marco, galardoada na pasada edición. (…)
O xurado, presidido por Santiago Olmo, director do CGAC, e integrado por Alberto Ruíz de Samaniego, profesor da Facultade de Belas Artes de Pontevedra (Universidad de Vigo) crítico de arte e comisario; David Chao, profesor da Facultade de Historia da Arte de Santiago de Compostela; Natalia Poncela, critica de arte e comisaria, e Elena Expósito, coordinadora do departamento de publicacións do CGAC, valorou a capacidade de Laura Calvo para abordar algúns dos momentos estelares da cultura visual do século XX como o azul de Yves Klein, o cinema de Derek Jarman, as cores de Fromanger, o Picasso Azul e Rosa como duplicidade, o Deserto Rosso de Antonioni ou as luces e Skyspaces de James Turrell, para rematar con Hito Steyerl.”

O CGAC convoca o II Premio de investigación e ensaio sobre arte contemporánea

Desde a Xunta de Galicia:
“O Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) convoca o II Premio de investigación e ensaio sobre arte contemporánea, dotado con 3.000 euros. O obxectivo desta iniciativa é promover a investigación e a produción de pensamento sobre esta materia en lingua galega.
Segundo se recolle nas bases da convocatoria, publicadas no Diario Oficial de Galicia, o premio concederase por concorrencia competitiva entre calquera persoa maior de idade que presente textos inéditos escritos en galego relacionados coa investigación e produción de pensamento en arte contemporánea.
Os textos serán de temática libre, terán un carácter divulgativo e unha extensión de entre 150.000 e 450.000 caracteres, incluídos espazos. As solicitudes presentaranse, preferiblemente, a través da sede electrónica da Xunta ou ben de xeito presencial ata o 15 de outubro.
Para a valoración dos textos constituirase un xurado presidido polo director do CGAC e composto por personalidades de recoñecido prestixio no eido editorial e artístico-literario. Entre os criterios que terán en conta para valorar os orixinais presentados destacan a orixinalidade do enfoque e os elementos de innovación e creación, a singularidade da perspectiva histórica ou a metodolóxica e a calidade literaria do texto.”

Compostela: Filocafé con Eduard Velasco

O domingo 6 de maio, de 18:30 a 20:00 horas, na cafetaría do CGAC (Rúa Valle Inclán, 2), en Santiago de Compostela, terá lugar un novo Filocafé, coa presenza de Eduard Velasco. A entrada será libre e gratuíta. Os filocafés son conversas públicas enfocadas desde un punto de vista filosófico nas que poden participar todas as persoas interesadas en intercambiar inquietudes ou puntos de vista desde calquera área ou nivel de coñecemento.

Compostela: Filocafé con Inma López Silva

O domingo 4 de marzo, de 18:30 a 20:00 horas, na cafetaría do CGAC (Rúa Valle Inclán, 2), en Santiago de Compostela, terá lugar un novo Filocafé, coa presenza de Inma López Silva. A entrada será libre e gratuíta. Os filocafés son conversas públicas enfocadas desde un punto de vista filosófico nas que poden participar todas as persoas interesadas en intercambiar inquietudes ou puntos de vista desde calquera área ou nivel de coñecemento.

Compostela: Filocafé con Arturo Casas

O domingo 3 de decembro, de 18:30 a 20:00 horas, na cafetaría do CGAC (Rúa Valle Inclán, 2), en Santiago de Compostela, terá lugar un novo Filocafé, coa presenza de Arturo Casas. A entrada será libre e gratuíta. Os filocafés son conversas públicas enfocadas desde un punto de vista filosófico nas que poden participar todas as persoas interesadas en intercambiar inquietudes ou puntos de vista desde calquera área ou nivel de coñecemento.