Rocío Leira gaña o III Certame de poesía Xosé M. López Ardeiro convocado polo concello de Negreira

DesdeRocio-Leira-acolle-con-gran-ilusion-este-premio-que-consiste-na-edicion-do-poemario Que pasa na Costa (fotografía recollida no mesmo medio de comunicación):
“(…) Rocío Leira Castro (Pereiriña – Cee), coa súa obra Obituario, presentada baixo o pseudónimo de Xanela, resultou a gañadora do III certame de Poesía Xosé M. López Ardeiro, que tivo lugar no concello de Negreira.
Entre as tres obras finalistas están, aparte de Obituario, Versos de amor e norte, de Cristina Negreira Barcia, de Negreira, e Mexacáns do Tambre, de Xosé Antonio Grela, de Santiago de Compostela.
O premio consiste na edición do poemario gañador por parte da Secretaría Xeral de Política Lingüística, e a entrega de 150 exemplares nun acto a desenvolverse na vindeira primavera en Negreira. “Este premio supón un paso importante na miña carreira, pois vai ser o meu primeiro libro de poesía para adultos que ve a luz”, asegura Rocío Leira.
O xurado –formado por José Antonio Ponte Far, Xulio López Valcárcel, María López Sández e María Rey– destacou da obra a forza das imaxes poéticas, así como a mirada poliédrica sobre un tema tan actual como a violencia de xénero. “A obra está baseada nun conxunto de poemas, e cada poema sobre a morte dunha muller que cita nun primeiro momento xunto coa data en que foi asasinada”, salientou José Antonio Ponte Far, presidente do xurado e amigo persoal de Ardeiro.
Obituario consta de 41 poemas, cada un deles encabezado polo nome dunha muller asasinada no 2015, e nos que se ofrecen, a través da linguaxe poética, distintas perspectivas dunha lacra social como son os feminicidios. (…)
Éste non é o único premio co que a ceense despide o seu ano literario; xa que recentemente lle comunicaron ser a gañadora do segundo premio da XXIX edición do Certame Rosalía de Castro de Cornellá, que dende hai case trinta anos convoca a comunidade galega de Cataluña.
O certame ó que se presentaron máis de 260 obras, tiña como membros do xurado a persoeiros coma Xurxo Souto ou Anxo Angueira -presidente da Fundación Rosalía de Castro-.
O poema presentado por Rocío Leira baixo o título Lume no peito combina elementos culturais galegos e cataláns e versa sobre a dualidade de sentimentos que pode sufrir alguén na diáspora. Entremedias, numerosas referencias a Manuel Oreste Rodriguez López, poeta galego cunha relación moi estreita coa comunidade galega emigrada en Cataluña.”

Concedidos en Cornellá os premios do Certame Literario Rosalía de Castro 2014

DesdeAsociación Cultural Rosalía de Castro Cornellà Galicia en el Mundo:
“O sábado 29 de novembro, tivo lugar o acto de concesión dos premios do Certame Literario Rosalía de Castro 2014, organizado pola Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro de Cornellá (Barcelona), que este ano acada a súa 28ª edición na modalidade de poesía en lingua Galega e a 11ª na de narrativa, e no que foron galardoados cos primeiros premios: Miriam Ferradáns, en poesía, e Alba Sánchez, na modalidade de narrativa.
O acto de concesión dos premios foi precedido dunha charla-coloquio a cargo da escritora Elí Ríos, filla de pais emigrantes galegos en Londres e residente en Galicia, que presentou o seu ultimo libro, Anamnese, un poemario co que ven de gañar o II premio de poesía Manuel Lueiro Rey. (…)
O presidente do xurado do certame, Jordi García Guitart (Rexedor delegado da Cidade da Lectura e Política Lingüística do Concello de Cornellà), e composto por persoas relevantes da cultura galega, deu a coñecer aos gañadores da edición deste ano 2014.
Na modalidade de poesía, na 28ª edición do Certame de Poesía en Lingua Galega Rosalía de Castro, os gañadores foron os seguintes:
– Primeiro premio: Miriam Ferradáns, de Bueu, polo seu poema titulado O sangue que corre polas rúas. Dotación, 500 euros.
– Segundo premio: Verónica Martínez e Alberte Momán, de Lugo, polo poema Test de embarazo positivo. Dotación, 300 euros.
– Terceiro premio: Xosé Otero Canto, de Lugo, polo seu traballo Rolando o vento para o Nordés. Dotación, 200 euros.
Na modalidade de narrativa o mesmo xurado concedeu o premio da 11ª edición do Certame de Narrativa Rosa Reboredo, ao traballo en Galego presentado por Alba Sánchez Ares, de Santiago, polo seu traballo Querida Lola. Dotación 500 euros.”

Bases do XXVII Certame de poesía en lingua galega Rosalía de Castro

A Asociación Cultural Galega “Rosalía de Castro” de Cornellá (Barcelona) convoca o Certame Literario Rosalía de Castro do ano 2013 baixo as seguintes bases:

1.- O poema estará escrito en Lingua Galega e terá un mínimo de TRINTA e un máximo de CEN versos. Admitiranse conxuntos de poemas de temática común, sempre que non excedan dos CEN versos.
2.- Os traballos enviaranse en sobre sen remite e sen indicación algunha referente á personalidade do autor, ó enderezo da Asociación: Rúa Federico Soler, 71, 08940-Cornellá (Barcelona). Noutro sobre pechado figurará no exterior o primeiro verso do poema e no interior do mesmo sobre constará: Nome e apelidos, enderezo, DNI, teléfono e correo electrónico do autor.
3.- Deberá enviarse CINCO copias dos poemas, en formato normal, sen encadernar ou grapar, antes do día 15 de OUTUBRO de 2013.
4.- A A. C. G. Rosalía de Castro nomeará ó Xurado entre personalidades relevantes da creación e da critica.
5.- O veredicto dos premios darase a coñecer nas Xornadas Culturais a celebrar no Outono de 2013.
6.- Os poemas premiados poderán ser editados pola Asociación na forma ou medio que considere conveniente. Así como todos os presentados ó Certame.
7.- Os premios consistirán:
1º premio: 500 €
2º premio: 300 €
3º premio: 200 €
8.- Os premios entregaranse na Asociación Cultural Galega “Rosalía de Castro”, unha vez realizado o fallo por parte do xurado. Os premiados deberá facilitar os seus traballos en soporte informático tipo documento Word á organización.
9.- O feito de concursar, supón acepta-las resolucións do xurado así como as bases do Certame. Non se devolverán os orixinais.
10.- O xurado poderá declarar os premios desertos se estima que a calidade dos traballos non é a necesaria.”

Bases do X Certame de Narrativa Rosa Reboredo

“Co fin de honrar a memoria de Rosa Reboredo Civeira e asemade seguir no labor de consolidación da nosa cultura e a promoción da nosa lingua, a A. C. G. Rosalía de Castro de Cornellà convoca o Certame de Narrativa Rosa Reboredo, mantendo viva a chama dun labor honesto e impagable a prol da colectividade galega de Catalunya desde as súas responsabilidades como cargo institucional da Generalitat de Catalunya e como membro da xunta Directiva da nosa entidade. Rosa Reboredo distinguiuse por traballar pola integración da galeguidade nesta terra de adopción que é Catalunya, e impulsou o espallamento das culturas galega e catalá nestas dúas terras, salientando sempre os principios éticos, valores humanos e o civismo á hora de expresar o que é a nosa idiosincrasia.
Dotado con CINCO CENTOS EUROS, convocamos a X edición do CERTAME DE NARRATIVA ROSA REBOREDO CIVEIRA (2013) de acordo coas seguintes bases:

1.- Poderá concorrer ao certame calquera persoa, sen limitación de idade ou nacionalidade, que presente os seus textos nas linguas, Galego ou Catalán, linguas obxecto de promoción deste certame, reservándose a entidade convócante os dereitos de edición dos traballos presentados. Os orixinais (narración ou conxunto de narracións) deberán ser inéditos. A extensión debe estar comprendida entre as DÚAS e SETE páxinas (en A4, a dobre espacio, mecanografado en letra de corpo tamaño 12).
2.- A temática dos traballos deberá estar enfocada a achegar á sociedade os valores humanos máis exemplares, ofrecer á xuventude modelos de civismo, solidariedade, convivencia e respecto polos demais e polo medio ambiente. A literatura debe contribuír á formación responsable dos nosos fillos e a mellorar a nosa sociedade.
3.- De cada orixinal deberán presentarse CINCO copias sen encadernación nin grampa, antes do 15 de outubro de 2013, remitíndoos ó enderezo da A. C. G. Rosalía de Castro, Rúa Federico Soler, 71, 08940, Cornellà de Llobregat, Barcelona.
4.- Os orixinais irán precedidos de título ou lema sempre baixo pseudónimo. Nun sobre pechado (plica) irán os datos reais relativos ao texto e ao autor (título real, nome completo do autor, DNI, teléfono, enderezo e mail), indicando no exterior do sobre X CERTAME DE NARRATIVA ROSA REBOREDO.
5.- O xurado estará composto por persoeiros salientables da creación e da crítica e será nomeado pola organización. A decisión do xurado será inapelable e darémola a coñecer durante as Xornadas Culturais que se celebran anualmente polo Outono. O xurado poderá declarar o premio deserto se o estima conveniente.
6.- A entidade convocante resérvase os dereitos de publicación e tradución dos orixinais presentados no medio e formato que estime oportuno, sen límite de exemplares nin de edicións, permitindo ao autor calquera outra posible edición posterior baixo acordo e comunicación expresa coa entidade convocante, citando sempre o certame e a entidade.
A participación neste CERTAME significa a completa aceptación das presentes bases e tamén das decisións do xurado designado. Non se devolverán os orixinais.”

Fallo do XXVI Certame de poesía Rosalía de Castro

Coñécense os gañadores dos Premios Rosalía de Castro e Rosa Reboredo da A. C. Rosalía de Castro de Cornellà:

Na modalidade de poesía en Lingua Galega, na súa 26 edición, os gañadores foron os seguintes:
– Primeiro premio: conseguiuno Cruz Martínez Vilas, de Vigo, polo seu poema titulado Contemplo o proceso inevitábel da despedida. Dotación, 500 €.
– Segundo premio: para Yolanda López López, de Ourense e residente en Madrid , polo poema Necrópoles de soños. Dotación, 300 €.
– Terceiro premio: para Anxo Mena Rodríguez, de Carral, polo seu traballo Vou deixarme de espirais. Dotación, 200 €.

– Na modalidade de narrativa o mesmo xurado concedeu o premio da novena edición do Certame Rosa Reboredo, ao traballo en Galego presentado por, Tito Pérez Pérez, da Coruña, pola súa obra Ensaio encol da liberdade. Dotación 500 €.
– Tamén se concedeu unha mención especial ao traballo en Catalán presentado por, Àngel Fabregat i Morera titulado Els herois malvats.

Cornellá- Barcelona 2 de decembro de 2012.