Compostela: debate-presentación arredor de Pardo de Cela na Galiza do século XV. Mito ou mártir?

Varsovia: XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos, do 21 ao 24 de setembro de 2022