Compostela: segunda comunicación do Simposio Estudos literarios e campo cultural galego, os 2 e 3 de setembro

O Simposio Estudos literarios e campo cultural galego configúrase como un foro académico de encontro e debate arredor dos estudos literarios galegos desde o pensamento de Antón Figueroa. Celebrarase na Facultade de Filosofía de Santiago de Compostela os días 2 e 3 de setembro de 2015. A información está actualizada no blog do simposio.

Admisión de comunicacións

Logo das solicitudes recibidas no sentido de ampliar o período para o envío de propostas, a Comisión organizadora decidiu establecer un novo prazo con límite no día 30 de maio.

Os investigadores e as investigadoras poden enviar propostas de comunicacións vinculadas ás seguintes liñas:
Diglosia e texto 30 anos despois.
– A reconceptualización do campo / sistema literario nas literaturas periféricas.
– Nación (e ficción) e ideoloxía.
– Lecturas da identidade e da alteridade.
– Relacións interliterarias, tradución e espazo cultural transnacional.
– Autonomía do campo e autonomía dos axentes: o caso galego 1950-2015.
– Cara a unha historia do campo literario e dos campos culturais galegos.
– Estudos literarios, estudos na cultura e Ciencias sociais.
– Referentes teóricos e diálogos heurístico-metodolóxicos abertos na investigación de Antón Figueroa.

O Simposio contempla un proceso de avaliación dupla por pares anónimos previo á aceptación do traballo remitido. Un texto completo ou suficientemente avanzado das propostas, dun máximo de 5.000 palabras, deberá ser remitido ao enderezo simposio.campo.cultural2015@gmail.com con data límite de 30 de maio.

Con data límite de 15 de xuño a Comisión organizadora do Simposio comunicará a aceptación, a non aceptación ou as suxestións de modificación do traballo. Unha vez recibida a aceptación da comunicación, a persoa participante deberá pagar a inscrición segundo as cuotas, os prazos e o procedemento establecidos no apartado correspondente desta circular.

Os traballos seleccionados publicaranse nun volume colectivo. Os textos definitivos deberán remitirse logo da celebración do Simposio no prazo e segundo as normas de edición que se colocarán en seleccgal.wordpress.com.

Inscricións

Unha vez recibida a aceptación do traballo proposto, a declaración de orixinalidade (disponíbel en seleccgal.wordpress.com), a ficha de inscrición (disponíbel en seleccgal.wordpress.com), xunto co xustificante bancario de pagamento da inscrición serán remitidas ao enderezo simposio.campo.cultural2015@gmail.com con data límite de 30 de xuño.

As cotas de inscrición serán de 50 € para asistentes con comunicación e de 25 € para asistentes sen comunicación. As persoas que acreditaren a condición de estudantes terán un 50% de desconto neste importe.

Todos os pagamentos realizaranse entre os días 15 e 30 de xuño a través de transferencia bancaria á conta:

Banco: BSCH-Banco Santander

Code SWIFT: BSCHESMMXXX

N° de conta (IBAN): ES 40 0049-2584-90-2214002210

Concepto: Simposio Estudos literarios e campo cultural galego.

(Nº de rexistro 2015-RC009-1)

Comisión científica

Alejandro Alonso Nogueira (Brooklyn College, CUNY), Arturo Casas (Universidade de Santiago de Compostela), Elias Torres Feijó (Universidade de Santiago de Compostela).

Comisión organizadora

Manuel Forcadela (Universidade de Vigo), Teresa López (Universidade da Coruña), Laurence Malingret (Universidade de Santiago de Compostela).

Ponencia por convite

Itamar Even-Zohar (Tel-Aviv University).

Compostela: Simposio Internacional Estudos literarios e campo cultural galego, os 3 e 4 de setembro (convocatoria)

Lánzase á chamada para a presentación de traballos para o Simposio Estudos literarios e campo cultural galego, que se celebrará na Facultade de Filosofía de Santiago de Compostela os días 3 e 4 de setembro de 2015. O Simposio configúrase como un foro académico de encontro e debate arredor dos estudos literarios galegos desde o pensamento de Antón Figueroa.
A Comisión organizadora convida os investigadores e as investigadoras interesadas a enviar propostas de comunicacións vinculadas ás seguintes liñas:
1. Diglosia e texto en/desde 2015.
2. A reconceptualización do campo / sistema literario nas literaturas periféricas.
3. Nación (e ficción) e ideoloxía.
4. Lecturas da identidade e da alteridade.
5. Relacións interliterarias, tradución e espazo cultural transnacional.
6. Autonomía do campo e autonomía dos axentes: o caso galego 1950-2015.
7. Cara a unha historia do campo literario e dos campos culturais galegos.
8. Estudos literarios, estudos na cultura e Ciencias sociais.
9. Referentes teóricos e diálogos heurístico-metodolóxicos abertos na investigación de Antón Figueroa.
Información actualizada sobre o Simposio aquí.

Admisión de comunicacións
O Simposio contempla un proceso de avaliación dupla por pares anónimos previo á aceptación do traballo remitido. Un texto completo ou suficientemente avanzado das propostas, dun máximo de 5.000 palabras, deberá ser remitido ao enderezo simposio.campo.cultural2015@gmail.com antes do día 30 de abril.
Con data límite de 18 de maio a Comisión organizadora do Simposio comunicará a aceptación, a non aceptación ou as suxestións de modificación do traballo. Unha vez recibida a aceptación da comunicación a persoa participante deberá pagar a inscrición segundo as cuotas, os prazos e o procedemento establecidos no apartado correspondente desta primeira circular.
Os traballos seleccionados publicaranse nun volume colectivo. Os textos definitivos deberán remitirse logo da celebración do Simposio no prazo e segundo as normas de edición que se difundirán na segunda circular.

Inscricións
Unha vez recibida a aceptación do traballo proposto, deberá cubrirse a ficha de inscrición que se difundirá na segunda circular e remitirse, xunto co xustificante bancario de pagamento da inscrición, ao enderezo simposio.campo.cultural2015@gmail.com.
As cuotas de inscrición serán de 50 € para asistentes con comunicación e de 25 € para asistentes sen comunicación. As persoas que acreditaren a condición de estudantes terán un 50% de desconto neste importe.
Todos os pagamentos realizaranse entre os días 1 e 30 de xuño a través de transferencia bancaria ao número de conta que se indicará na segunda circular.

Comisión científica
Alejandro Alonso Nogueira (Brooklyn College, CUNY), Arturo Casas (Universidade de Santiago de Compostela), Elias Torres Feijó (Universidade de Santiago de Compostela).

Comisión organizadora
Manuel Forcadela (Universidade de Vigo), Teresa López (Universidade da Coruña), Laurence Malingret (Universidade de Santiago de Compostela).

Ponencias por convite
Itamar Even-Zohar (Tel-Aviv University). Ponente por confirmar.

Madrid, 18-19 setembro 2014: Xornadas Internacionais UCM-UNED Literatura galega: identidade, alteridade e exilio, do 18 ao 19 de setembro

As Xornadas Internacionais UCM-UNED 2014 Literatura galega: identidade, alteridade e exilio pretenden facer unha posta en común das liñas de investigación que se están a desenvolver nos Centros Galegos das universidades do mundo e noutras institucións, nomeadamente no ámbito da literatura galega fóra de Galicia e do estudo da identidade, a alteridade e o exilio. Procúrase, por outra parte, favorecer o contacto entre profesores, investigadores e estudantes interesados no coñecemento e no estudo da literatura galega, así como fomentar o intercambio científico entre os relatores e os asistentes. Ademais, con estas Xornadas quérese abrir e estimular o diálogo entre as distintas xeracións pertencentes á colectividade galega.
Os seus destinatarios son: profesores, investigadores e estudantes, Departamentos de Romanística, Centros Galegos en España, Portugal, Hispanoamérica e no resto do mundo, Escolas Oficiais de Idiomas e outras institucións interesadas no estudo da lingua, da literatura e da cultura galega.

Está organizado pola Universidade Complutense de Madrid (UCM), Centro de Estudos Galegos e a UNED, está dirixido por Carmen Mejía Ruiz (UCM) e Xavier Frías Conde (UNED). O comité científico está formado por Ana Acuña (Universidade de Vigo), Xesús Alonso Montero (Real Academia Galega), Antonio Domínguez Rey (UNED), Alberto Gómez Bautista (Universidade de Aveiro), María Victoria Navas Sánchez-Élez (UCM), André Pociña López (Universidad de Extremadura), Eugenia Popeanga Chelaru (UCM) e Juan Miguel Ribera Llopis (UCM).

Pódese descargar o programa definitivo aquí.

fc2421_26d4fdbdcde94ec3bd7b3e74de6188df.jpg_srz_p_863_916_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srzfc2421_97f7effe648244d69a9f9a819dc7e580.jpg_srz_p_863_591_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srzfc2421_4627eb9ff6784e55af1f94e841369bc3.jpg_srz_p_863_1077_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srzfc2421_ee3956fa310d4ec2a336acf849b8529e.jpg_srz_p_863_600_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz

Santiago e Padrón: No camiño da lingua

Compostela: xornada 30 anos de novela negra galega, o 6 de febreiro

Máis información e inscrición aquí.

Santiago: faladoiro sobre A obra poética de Álvaro Cunqueiro

O xoves 16 de xuño, ás 19:00 horas, no salón de actos do Consello da Cultura Galega (Pazo de Raxoi, 2º andar, Praza do Obradoiro), en Santiago de Compostela, terá lugar o faladoiro A obra poética de Álvaro Cunqueiro, no que participan Henrique Monteagudo, Xosé Manuel Salgado, Manuel Forcadela e Teresa López.

Esteiro (Muros): presentación de O frade das dúas almas, de Xosé Tobío Mayo

O venres 23 de xullo, ás 20:00 horas, preséntase O frade das dúas almas, de Xosé Tobío Mayo, publicado por Galaxia, no Centro Sociocultural Casa da Sociedade, en Solleiros s/n. Esteiro. Muros. Participan no acto o alcalde de Muros, Domingos Dosil Cubelo, Víctor Campio Pereiro, que recuperou o texto e prologa o libro, Teresa López, encargada da edición, a neta do autor, Ana Tobío, profesora da Universidade de Florencia, e Carlos Lema, director literario de Galaxia.