Manuel Rivas, Xavier R. Madriñán, A cova de Eirós, Ugia Pedreira, Mónica Alonso, Chévere, Atalante e María Varela, Premios da Crítica de Galicia 2022

Premios da Crítica de Galicia 2021

Xurados e data de divulgación do ditame nos XLIII Premios da Crítica de Galicia 2020

O Consello da Cultura Galega abre as cartas de Luís Seoane

Desde Sermos Galiza:
“(…) A correspondencia que publica agora en rede o Consello da Cultura Galega mostra as cartas de ou a Seoane nunha comunicación establecida con máis de 200 persoas. Francisco Fernández del Riego con 284, Domingo García Sabell con 85, Armando Zegrí con 72 ou Ramón Piñeiro con 69 son os interlocutores con maior número de cartas no seu epistolario. Os temas máis recorrentes deixan á vista tamén a traxectoria de Luís Seoane labrada ás dúas beiras do océano. Centro Galego de Bos Aires, Editorial Galaxia, Galicia Emigrante, Galería Bonino, Cadernos Grial, La Nación, Revista Galicia, La Noche, Museo Carlos Maside, Sargadelos son os asuntos dos que máis fala o creador galego.
As cartas foron dixitalizadas, editadas e contextualizadas por un equipo de documentalistas e filólogos e permite realizar buscas por temas ou nomes a través do conxunto destes escritos que Seoane elaborou para a comunicación persoal sen vontade de seren publicados mais que dan grande información sobre a súa figura e o acontecer intelectual do seu tempo. De cada unha das cartas pódese acceder ao orixinal -manuscrito ou a máquina- e tamén a súa versión dixitalizada. O traballo inclúe unha ficha de identificación persoal das duascentas persoas que se escriben con Seoane. A colección ampliarase nos vindeiros meses con cartas relacionadas co grupo de Sargadelos e as amizades do exilio, entre outras. (…)”

Lugo: homenaxe a Jesús Pérez Regueiro

Vaise levar a cabo unha homenaxe a Jesús Pérez Regueiro, responsábel da Galería/Librería Sargadelos de Lugo, grande espazo cultural da cidade. O acto está promovido pola Asociación Cultural Ágora Lugo e respaldado por múltiples persoas, asociacións culturais e outros colectivos que sempre tiveron na Galería Sargadelos e en Jesús os mellores colaboradores. O vindeiro 15 maio (data elixida polo homenaxeado por ser próxima ao Día das Letras Galegas) no Salón Rexio do Círculo das Artes terá lugar o evento lúdico/cultural coa participación confirmada de varios poetas, escritores, actores e músicos da nosa cidade. A continuación haberá unha cea para os que desexen acudir. Poden contactar coa organización neste correo electrónico ou nos teléfonos 655 273 193, 609 255 115 ou 666 916 020.